Salı , 28 Mayıs 2024
En Son Yazılar

Tag Archives: EKONOMİ

YENİ BİR SOSYO-EKONOMİK YAKLAŞIM: BİLGİİZM

Tuğberk Çiloğlu Bir üretim faktörü olarak bilginin doğası nedir ? Bilginin toplumsal sistemdeki rolünün tarihsel gelişimi nasıldır? Gelecekte nasıl bir küresel sistem ortaya çıkacak ? Üretim faktörü kontrolü ve güç olgusu arasında nasıl bir ilişki var ? Üretim faktörü kontrolünün homojen ya da heterojen dağılması bize ne anlatır ? Üretim faktörlerinin akışkanlığını (faktör mobilitesi) bize ne anlatıyor ? Analize basit …

Devamı »

REEL EKONOMİDE DENGELENME VE FİNANSAL PİYASALAR

Tuğberk Çiloğlu Finansal piyasaların (para ve sermaye piyasaları)  en temel işlevi kuşkusuz ekonomide fon fazlası olan ekonomik birimlerle fon açığı olan ekonomik birimleri bir araya getirmek. Finansal piyasalar bu işlevinin yanı sıra çok önemli bir işleve daha sahip: Reel ekonomideki dengelenmeye yardımcı olmak, reel ekonomideki kaynak dağılım dengesini de hızlandırmak. Peki, güncel ekonomide tüm bu süreçler nasıl işliyor, mekanizmalar nasıl …

Devamı »

KÜRESEL YATIRIM STRATEJİLERİ

Tuğberk Çiloğlu Küresel yatırım araçları arasında ne tür ilişkiler var ? İlişkilerin yönü ve gücü ne ifade ediyor ? Küresel süper güçlerin makro ekonomik göstergeleri yatırım araçlarının getirilerine hangi yönde etki ediyor ? Bu bağlamda son dönemde yaşanan gelişmeler bize ne anlatıyor ? Tüm bu soruları cevapladığımızda şu sorunun cevabını biliyor olacağız: Küresel yatırım stratejileri nasıl oluşturulur ? İlk değinmek …

Devamı »

FİNANSAL-EKONOMİK SENARYOLAR

Tuğberk Çiloğlu Son dönemde finansal ekonomide çok kritik gelişmeler yaşandı, yaşanıyor. Petrol fiyatları, Amerikan Merkez Bankası (FED), ECB, Çin ekonomisi… listeyi uzatmak mümkün. Küresel ekonomi öylesine iç içe geçmiş durumda ki, bu olaylardan birini diğerinden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değil. Gelin, bu gelişmeleri analiz edelim. 2014 yılından beri baş aşağı düşen petrol fiyatları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Nedeni ise geçtiğimiz …

Devamı »

YENİ BİR YAKLAŞIM: EKONOMİ VE ENTROPİ

Tuğberk Çiloğlu Tüm sistemler (fiziksel, biyolojik ve sosyal) düzensizliğe eğilimlidir. Fizik bilimi bu olguya entropi diyor. Bir başka deyişle, faydalı olmayan enerji, düzensizliğin enerjisi de diyebiliriz. Evren, sistemlerden ve sistemlerin birbiriyle oluşturduğu interaktif etkileşimlerden oluşur. Doğal olarak, ekonomi de bir sistemdir. Ekonomik sistem, sosyal, politik ve kültürel sistemlerle de sürekli interaktif etkileşim halindedir. Gelelim entropi ve ekonomi ilişkisine. Ekonomi nedir? …

Devamı »

NASIL YATIRIM YAPILIR ? (2) DİNAMİK YATIRIM SENARYOSU

Tuğberk Çiloğlu Yazı dizimizin bir önceki bölümünde, yatırımın kullanım ve değişim değeri bakımından özünü incelemiş, uzun vade-kısa vade ayrımına bu bakımdan açıklık getirmeye çalışmıştık. Şimdi, yazı dizimizin bu bölümünde “story” şeklinde dinamik bir yatırım senaryosu analizi yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ise finansal piyasalarda yatırım yapmanın teknik boyutlarına gireceğiz. Haydi gelin, “story” başlasın… Varsayalım ki, Londra’da bir fon yönetim şirketimiz var, yatırım …

Devamı »

SİMÜLASYON KURAMINDA MADALYONUN İKİ YÜZÜ: DİJİTAL EKONOMİ VE FİNANS

Tuğberk Çiloğlu Ekonomik, sosyal, politik ve kültürel davranışların tümü toplumsal ilişkileri meydana getiriyor. Yani, toplumsal ilişkiler tüm bu davranışları kapsıyor. Bu noktada, ekonomik davranışı sosyal, politik ya da kültürel davranıştan tamamen soyutlamak mümkün olmuyor. Toplumun kültürel ya da sosyal boyutunu açıklayan bir teori, çeşitli özellikleriyle ekonomik davranışa da ışık tutabiliyor. Ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın “Simülasyon Kuramı” da çok boyutlu, …

Devamı »

KÜRESEL BELİRSİZLİK ÇAĞI

Tuğberk Çiloğlu İktisat bilimi de dahil olmak üzere tüm bilimlerin tek bir amacı var, o da gerçekleri açıklayabilmek. Fakat konu ekonomi ve finans dünyasına gelince piyasalarda yaşanan aşırı volatilite ve belirsizlikler şimdiye kadar oluşturulmuş olan ekonomi/finans teorilerinin sorgulanmasına neden olabiliyor. Son günlerde yaşananlar da bunun güzel bir örneği. O zaman gelin, son zamanlarda yaşanan gelişmeleri analiz edelim. Euro bölgesiyle başlayalım. …

Devamı »

ÇİN ETKİSİ VE KÜRESEL EKONOMİ

Tuğberk Çiloğlu Finansal piyasaların ve reel ekonominin küresel çapta birbirine ne kadar çok bağlı olduğunu gösteren gelişmeler yaşamaktayız. Çin’de yaşanan gelişmeler bunun önemli bir göstergesi niteliğinde. Gelin, Çin’de yaşanan son gelişmelerin küresel ekonomiyi nasıl etkilediğini analiz edelim. Çin 1980’li yıllardan beri ihracat odaklı bir büyüme stratejisi uyguluyor. Bu stratejide Çin’in en büyük avantajı bildiğiniz gibi ucuz işgücü. Fakat ihracat odaklı …

Devamı »

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Tuğberk Çiloğlu Küresel ekonomide hareketli günler yaşanıyor, ilginç gelişmeler gerçekleşiyor. Son yaşanan küresel ekonomik gelişmeler küresel piyasaların birbirine nasıl eklemlendiğinin de ayrı bir göstergesi niteliğinde. Avrupa’da, ABD’de, Çin’de ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler gündemi şekillendiriyor. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım kararı artık her an gelebilir. Yani, FED’in Eylül ayında yapacağı toplantıda faiz artırım kararı alınabilir. FED başkanı Janet Yellen son …

Devamı »
Translate »